حمل و نصب رایگان

كلیه دستگاه های آکوالایف AQUA LIFE مشمول نصب رایگان می شوند. هر مشتری پس از خریداری دستگاه می تواند با دفتر مركزی شركت در قم و یا در صورتی كه ساكن شهرستان است با نمایندگان مجاز در شهرستان تماس گرفته و هماهنگی لازم جهت نصب دستگاه را انجام دهد.