خدمات پس از فروش قدرت تامین قطعه و فیلتر

تمامی قطعات یدكی دستگاه‌ها ، به اندازه كافی در انبار شركت پاسبان آب پاسارگاد موجود بوده و در صورت نیاز در اختیار مشتریان قرار می گیرد. لذا هیچ یك از مشتریان نگران كمبود و یا نبود قطعات نخواهند بود.