در همه جای ایران در دسترس

شركت پاسبان آب پاسارگاد با دارا بودن بیش از ۵۰ نمایندگی در سرتاسر ایران  ارایه خدمات پس از فروش برای محصولات خود را به مدت ده سال تضمین می كند.
تامین قطعات یدكی مورد نیاز مشتریان : تمامی قطعات یدكی دستگاهها ، به اندازه كافی در انبار شركت پاسبان آب پاسارگاد موجود بوده و در صورت نیاز در اختیار مشتریان قرار می گیرد. لذا هیچ یك از مشتریان نگران كمبود و یا نبود قطعات نخواهند بود.